Spelregels Automatische incasso

De automatische incasso van uw DFD-abonnementsvergoeding heeft DFD uitbesteed aan EDR Works. Er zijn een aantal spelregels die hieromtrent gelden:

  • Ruim 1 week voorafgaand aan de incasso levert EDR Works het betaalbestand aan bij de bank.
  • Wijzigingen van banknummers e.d. die DFD tussentijds nog ontvangt, worden voor deze incasso dus NIET meer verwerkt. Wij vragen u daarom tijdig uw wijzigingen door te geven.
  • Een nieuwe klant bij EDR heeft voor de eerste incasso een langere incasso-termijn. Dit betekent dat bij bestaande klanten de incasso rond de 26ste wordt uitgevoerd en bij nieuwe klanten gemiddeld 8 dagen later. Hierdoor wordt bij de meeste nieuwe klanten eenmalig tweemaal geïncasseerd, namelijk rond de 4de en 5de dag van de maand en de 26ste.
  • Standaard incasseert de bank iedere 26ste van de maand. Dit mag en kan zij alleen doen wanneer er voldoende saldo op uw rekening staat. In tegenstelling tot vroeger mag u dus niet rood staan, iets wat voorheen wel mogelijk was.
  • EDR Works heeft maar één machtiging per abonnementsbedrag om een incasso te laten uitvoeren. Hierdoor ontstaat bij onvoldoende saldo een betalingsachterstand in het systeem. De automatische incasso voor de volgende betalingsverplichting blijft wel staan. 
  • Zodra een incasso mislukt, krijgt EDR Workst vanuit de bank alleen nog maar de code 'reject' door. Verdere info over de mislukte incasso mag de bank niet meer doorgeven.
  • Bij een mislukte incasso verstuurt EDR Works een herinnering of ingebrekestelling. Wanneer u deze ontvangt, dient u het openstaande bedrag altijd z.s.m aan EDR Works over te maken om buitengerechtelijke kosten te voorkomen. EDR Incasso rekent € 40,- rente per dossier op het moment dat een dossier aan hen wordt overgedragen!
Direct contact opnemen
Verplicht in te vullen velden
Bel me terug