Regenrecords verbroken! Hoe staat het met schades?

           

Het klimaat verandert. In de maand juni is een recordhoeveelheid regen gevallen. Dit heeft in grote delen van het land tot veel overlast en schades geleid. Hoe gaan verzekeraars hier mee om?

Waterschade en de verzekering
Waterschade wordt onder bepaalde voorwaarden gedekt door uw inboedel- of opstalverzekering. In deze nieuwsbrief leest u welke soorten waterschade zijn gedekt en hoe wij u kunnen helpen bij het oplossen en claimen van de schade.

Welke waterschade valt onder de dekking van een verzekering?
Globaal dekken inboedel- en opstalverzekeringen drie soorten waterschade:

  • Schade ontstaan door neerslag
  • Schade ontstaan door indirecte neerslag
  • Schade veroorzaakt door leidingwater

Neerslag
Met neerslag wordt bedoeld: regen, hagel, sneeuw en smeltwater. Als deze uw woning binnen dringen zonder dat u dit kon voorkomen, wordt de schade gedekt door uw verzekering.
Het is dus van belang dat de schade onvoorzien is. Als u tijdens een heftige regenbui een raam open laat staan en de regen komt naar binnen, wordt de schade niet vergoed door de verzekering. Reden: u had de schade kunnen voorkomen.

Indirecte neerslag
Neerslag kan ook indirect voor schade zorgen. Verzekeraars verstaan onder indirecte neerslag het overlopen van sloten, grachten en kades als gevolg van hevige neerslag. Als u een verzekering hebt met een extra uitgebreide dekking of een all risk verzekering is schade als gevolg van indirecte neerslag gedekt.

Uitsluiting
Schades als gevolg van overstroming van rivieren of een overstroming vanuit zee zijn altijd uitgesloten van de dekking bij je opstal- of inboedelverzekering. Ditzelfde geldt voor schades veroorzaakt door een dijkdoorbraak.

Schade veroorzaakt door leidingwater
Schade ontstaan door leidingwater is in veel gevallen verzekerd via u opstal- of inboedelverzekering. Onder schade door leidingwater verstaan verzekeraars:

  • Schade door water uit de centrale verwarming, waterleiding of daarop aangesloten installaties.
  • Schade door het kapotvriezen van cv- of waterleidingbuizen

Ook bij deze schades is het van belang dat de schade onvoorzien is en u deze dus niet hebt kunnen voorkomen. Gaat u bijvoorbeeld op vakantie in de winter en zet u de verwarming uit dan kunnen verwarming- en waterleidingen bevriezen. Deze schade had u kunnen voorkomen en wordt daarom niet vergoed door de verzekering.

Schade beperken, hulp en claimen

  • Het is allereerst belangrijk dat u zelf de benodigde maatregelen neemt om de schade zoveel mogelijk te beperken.
  • Neem zo snel mogelijk contact op met de verzekeraar of MultiHerstel. Zij kunnen u vertellen wat u moet doen en gaan u -indien noodzakelijke- op zo kort mogelijke termijn helpen bij het herstellen van de schade.
  • Vervolgens kunt u deze claimen. Dat doe je door een schadeformulier inboedel of schadeformulier woning in te vullen. DFD helpt u hierbij.

DFD app
U kunt eenvoudig contact opnemen met DFD of MultiHerstel door gebruik te maken van de DFD App.