Het DFD-MaatwerkPakket is verbeterd

Het DFD-MaatwerkPakket is een uniek verzekeringspakket afgestemd op de bijzondere risico's die sommige beroepen met zich meebrengen. Daarnaast biedt het pakket een prima dekking voor privérisico's van uzelf en uw eventuele gezinsleden. Het DFD-MaatwerkPakket is met ingang van maart 2016 op een aantal belangrijke punten verbeterd.

De belangrijkste verbeteringen

  • Het eigen risico van 250 euro bij een volgende schade in hetzelfde kalenderjaar vervalt op de opstal- en inboedelverzekering;
  • Het eigen risico van 250 euro voor schade aan mobiele telefoons, tablets of bijvoorbeeld laptops vervalt wanneer de reparatie wordt uitgevoerd door een aangesloten hersteller;
  • De doorlopende reisverzekering biedt standaard dekking voor een aaneengesloten verblijf in het buitenland tot 365 dagen (bijvoorbeeld vakantiereis, uitzending of dienstreis);
  • Het verzekerd bedrag voor bagage op de doorlopende reisverzekering is 2.500 euro per persoon. De maximering van 5.000 euro bij meerdere verzekerde personen vervalt;
  • Alle schadeverzekeringen van Delta Lloyd en ACE in het DFD-MaatwerkPakket tellen mee voor de pakketkorting (maximaal 10%);
  • De premie van de doorlopende reisverzekering wordt met ingang van het nieuwe verzekeringsjaar verlaagd.

Deze verbeteringen zijn opgenomen in de nieuwe polisvoorwaarden, u vindt deze op http://www.dfd.nl/verzekering/voorwaarden.html

De inboedelverzekering legeringskamer
De inboedelverzekering legeringskamer biedt 2.500 euro dekking voor schade aan privéspullen op een legeringskamer of een hieraan gelijkgestelde ruimte op een kazerne, basis, compound of schip. Ook tijdens een dienstreis, oefening of uitzending.

Afkoop eigen risico doorlopende reisverzekering
De afkoop van het eigen risico van 250 euro van de doorlopende reisverzekering, bij een volgende schade in hetzelfde kalenderjaar is niet meer mogelijk. Had u dit risico afgekocht dan komt de toeslag, met ingang van het nieuwe verzekeringsjaar, te vervallen.