Berekening maximaal haalbare hypotheek steeds ingewikkelder

Vrijwel iedereen die een woning koopt moet daarvoor een hypotheek afsluiten. Het is verstandig om, voordat u zich op de woningmarkt oriënteert, al te onderzoeken wat het maximale bedrag is dat u kunt lenen. Dat voorkomt teleurstellingen, bijvoorbeeld doordat   u gaat onderhandelen met de verkoper van een woning waarvan de koopprijs voor u te hoog is omdat geen enkele bank bereid is voor dit bedrag een hypotheek aan u te verstrekken.

Er doen zich op dit moment verschillende veranderingen voor die invloed hebben op het maximale bedrag dat u als hypotheek kunt krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Banken voeren een individueel beleid ten aanzien van het maximale bedrag dat zij wensen te lenen en de hoogte van de rente. Wat u maximaal kunt lenen, kan dus per bank verschillen. Het beleid van de verschillende geldverstrekkers loopt sterk uiteen.
  • De maximale prijs van een woning met een Nationale Hypotheek Garantie wordt per 1 januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde in Nederland. In 2017 kan een woning tot maximaal € 245.000, inclusief bijkomende kosten worden gefinancierd met NHG.
  • Bij het bepalen hoeveel u maximaal aan hypotheek mag opnemen, moeten banken rekening houden met de bestaande schulden die u heeft. Met ingang van 1 december 2016 moeten banken ook rekening houden met het recht dat u heeft om bij de bank “rood” te staan. Heeft u het recht van uw bank of creditcard maatschappij om bijvoorbeeld € 1.500 “rood” te staan, dan kan dat betekenen dat dit de grens waarvoor u een hypotheek kunt afsluiten, verlaagt met rond de € 8.400. Ook al maakt u op het moment dat u de hypotheek aanvraagt geen gebruik van deze mogelijkheid om rood te staan.
  • Is een maximale hypotheek voor u belangrijk en maakt u geen gebruik van de mogelijkheid om “rood” te staan bij uw bank(en), dan is het verstandig de bank te laten weten dat u deze mogelijkheid om “rood” te staan niet langer wilt hebben. Vaak kunt u dit zelf via uw persoonlijk domein bij de betreffende bank aangeven. Voor meer info zie ook onze nieuwsbrief van september 2016.
  • Tweeverdieners kunnen met ingang van 2017 een hogere hypotheek afsluiten dan éénverdieners met hetzelfde inkomen. Reden: door een aantal fiscale regelingen groeit het verschil in besteedbaar inkomen tussen tweeverdieners en éénverdieners elk jaar.

Waar moet u ook rekening mee houden?

Als uw financieel adviseur kunnen wij u een goede indicatie geven wat in uw situatie een haalbare hypotheek is. Hierbij betrekken we nadrukkelijk ook zaken als:

  • Leningen moeten altijd terugbetaald worden. Er moet dus ruimte zijn om deze terugbetaling te financieren.
  • De rente is nu laag, maar kan in de toekomst weer gaan stijgen. Ook bij een hogere rente moeten de hypotheeklasten op te brengen zijn.
  • Niet alleen de hypotheek maar de totale woonlasten bepalen de financiële ruimte die u in de toekomst nog overhoudt voor andere uitgaven. Te hoge woonlasten beperken u en laten geen ruimte om andere belangrijke of leuke uitgaven te doen.

Het moet dus zeker geen automatisme zijn om het bedrag dat u maximaal kunt lenen, ook daadwerkelijk te lenen. In ons advies richten wij ons daarom vooral op de vraag “Wat is een verstandig bedrag om te lenen voor de woning van uw wensen?”

Hypotheekadvies is maatwerk! Wilt u meer weten over wat voor u een verantwoord bedrag is om te lenen? Of wenst u een afspraak met uw DFD –regioadviseur. Neem dan contact op.