Consumptieve schulden, studieschulden en een hypotheek

Het aangaan van een consumptieve schuld (lening) kan grote gevolgen hebben voor uw financiële toekomst. Dit is iets waarbij u misschien niet stil staat wanneer u eindelijk de gedroomde auto koopt en deze financiert met een krediet met een aanlokkelijke rente van bijna 0%!

Hypotheek
Voor de aankoop van een woning is meestal een hypotheek noodzakelijk. Bij het berekenen van een maximale hypotheek wordt scherp gekeken naar de inkomenssituatie en de verplichtingen van de aanvrager(s). Een verplichting die grote invloed heeft op de maximale hypotheek is een consumptieve schuld.

Een consumptieve schuld
Is een ‘lening’ die niet gebruikt wordt voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning. Consumptieve schulden zijn er in allerlei vormen. De belangrijkste hebben we op een rijtje gezet:

 • Doorlopend krediet
 • Rood staan op een betaalrekening
 • Studiefinanciering
 • WOZ krediet
 • Huurkoop
 • Credit Card krediet
 • Private lease (bijvoorbeeld een auto)
 • Postorder krediet

Registratie van schulden
In de meeste gevallen wordt een consumptieve schuld geregistreerd bij het BKR. Het BKR informeert bijvoorbeeld hypotheekbanken en kredietverstrekkers over kredieten van consumenten. Deze informatie helpt bij de afweging of het verantwoord is een krediet of hypotheek te verstrekken. Zo worden krediet- en betalingsrisico’s beperkt, overkreditering en andere problematische schuldsituaties voorkomen.

Consumptieve schulden en een hypotheek
Bij het bepalen van de maximale hypotheek, wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven van de hypotheekaanvrager(s). Schulden en de hieraan verbonden lasten kunnen behoorlijke invloed hebben op de maximale hypotheek berekening.

Voorbeeld doorlopende krediet
Tom wil een huis kopen. Hij is alleenstaand en heeft een inkomen van € 30.000. De hypotheekrente bedraagt 3 % en de looptijd van de hypotheek 30 jaar. Volgens de financieringslast tabel mag er bij 3% rente, 21 % besteed worden aan woonlasten: 6.300,- per jaar. De maximale hypotheek is, als er geen sprake is van alimentatie of andere financiële verplichtingen, € 124.000,-
Tom heeft een doorlopend krediet van € 10.000. De (vastgestelde) fictieve kredietlast is 2 % per maand of te wel € 2.400 per jaar (€ 10.000 X 2 % X 12 maanden). Dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat besteed mag worden aan woonlasten. Tom mag nog maar € 3.900,- ‘verwonen’ (€ 6.300 - € 2.400). Hierdoor daalt de maximale hypotheek naar € 77.000,-. Het hebben van een doorlopend krediet van € 10.000 leidt in dit voorbeeld tot een verlaging van de maximale hypotheek met maar liefst € 47.000,-.

Studieschuld
Alle schulden staan geregistreerd in het BKR. Er is een uitzondering: studieschulden. Wel bent u verplicht een studieschuld te vermelden bij  het aangaan van een hypotheek. Heeft u een studieschuld, houdt de hypotheekinstelling rekening met de lasten die bij deze studieschuld horen.

Voorbeeld studieschuld
Ook Niels wil een huis kopen. Hij is alleenstaand en heeft hetzelfde salaris als Tom, maar geen doorlopend krediet. Wel heeft Niels een studieschuld van € 20.000. De (vastgestelde) fictieve studieschuldlast is 0,45% per maand. Per jaar bedraagt de fictieve last: € 1.080,- (€ 20.000 X 0,45%x 12 maanden). Dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat besteed mag worden aan woonlasten. Niels mag nog € 5.220 verwonen (€ 6.300 - € 1.080). De maximale hypotheek bedraagt € 103.000,-. Het hebben van een studieschuld van € 20.000 leidt tot een verlaging van de maximale hypotheek met € 21.000,-.
Met een studie investeert u in uw toekomst. Het hebben van een studieschuld kan het kopen en financieren van een huis lastig maken. Het wordt nog weleens geopperd om een studieschuld te verzwijgen. Niet doen! Het is een gezamenlijk belang van zowel de hypotheekbank als uzelf dat u geen onverantwoord hoge hypotheek aangaat.

TIPS

 • Denk tijdig na over uw financiële toekomst
 • Sparen loont
 • Probeer consumptieve schulden af te lossen voordat u een hypotheek aanvraagt
 • Verzwijg geen studieschulden
 • Laat u tijdig adviseren. Uw DFD-regioadviseur helpt u hierbij!

Voor advies en meer informatie neem contact op met DFD!