De uitgebreide dekking van de DFD doorlopende (dienst/zaken) reisverzekering

De meeste reisverzekeringen bieden uitsluitend dekking bij vakantiereizen. Reizen in opdracht van een werkgever zijn uitgesloten.

Zo niet de DFD doorlopende (dienst/zaken)reisverzekering. Deze biedt standaard ook dekking voor reizen naar het buitenland in opdracht van een werkgever. Dit geldt voor militaire, maar ook niet militaire DFD-relaties. Het mooie is dat deze aanvullende dekking GEEN extra premie kost!

Standaard biedt de DFD (dienst/zakenreis) reisverzekering de volgende dekking:

  • Bagage, kostbaarheden (beschadiging, verlies of vermissing), geld en cheques
  • Goederen in logiesverblijf (hotel/appartement)
  • Geneeskundige kosten, aanvullend op uw ziektekostenverzekering
  • Onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor repatriëring van het vakantieadres of uitzendgebied terug naar Nederland
  • Medisch noodzakelijke repatriëring (bijv. gipsvlucht vanuit wintersport)
  • Opsporings- en/of reddingsacties
  • Persoonlijke hulpverlening (alarmcentrale)
  • Winter- en onderwatersport
  • Werelddekking
  • Annulering/-afbreekkosten dekking


Schuitje huren, schade varen. Wie zal dat betalen?

De zon schijnt, je huurt een leuke sloep met je vrienden en kiest het ruime sop. Maar in je enthousiasme let je niet goed op en een fikse aanvaring volgt. “O, dat dekt je AVP wel!....” Niet dus.

Bijna iedere Nederlander heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). De AVP is een verzekering die je beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid en die schade vergoedt die wordt veroorzaakt aan anderen. Het omstoten van een TV, het omgooien van een blikje Red Bull over het bankstel bij vrienden, etc. Opzettelijk veroorzaakte schade is uitgesloten.

Hoe werkt het bij schade op het water wanneer je een boot huurt? Je AVP dekt aansprakelijkheid op het water uitsluitend wanneer de schade wordt veroorzaakt met een eigen kano, roeiboot of surfplank. Een beperkte dekking (alleen letselschade aan anderen) bestaat bij schade die is veroorzaakt door een zeilboot met een zeiloppervlak van maximaal 16 M2 of een boot met een motorvermogen tot maximaal 4 PK.

De AVP sluit schadedekking uit wanneer er sprake is van huren. Deze uitsluiting geldt ook voor een doorlopende reisverzekering. Je bent dus niet verzekerd voor schade die je toebrengt aan de gehuurde sloep. Ook ben je niet verzekerd wanneer je met een vaartuig schade veroorzaakt. Gevolg: de schade die je aan een ander toebrengt en de schade aan het gehuurde vaartuig zijn voor jouw rekening en niet verhaalbaar op je AVP- of doorlopende reisverzekering.

Wat betekent dit nu concreet ?

Als je te maken hebt met een goed verhuurbedrijf, heeft deze zijn boten deugdelijk verzekerd. Controleer daarom altijd of de verhuurder een goede verzekering heeft afgesloten en dat de voorwaarden voorzien in een aansprakelijkheidsbeperking. Soms kun je zelfs het eigen risico nog afkopen.

Bron ANWBwatersport.nl