Schade door terroristische aanslagen

Na de aanslagen op het WTC te New York in 2001 hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen in Nederland op hun verzekeringen het risico van schade als gevolg van terroristische daden uitgesloten.

Dit is besloten omdat de schade als gevolg van terroristische aanslagen zo groot kan zijn, dat deze de financiële draagkracht van verzekeringsmaatschappijen te boven kan gaan.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

Verzekeringsmaatschappijen hebben samen met de Nederlandse overheid wel voor een alternatief gezorgd. Gezamenlijk hebben zij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Binnen deze maatschappij werken vrijwel alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen samen. Samen met de overheid hebben zij een bedrag van 1 miljard euro gereserveerd in een fonds. Dit fonds is alleen voor verzekerden die te maken krijgen met een uitsluiting voor terrorisme schade.

Voorbeeld: Pieter en Ralf zijn samen op vakantie. Bij een terroristische aanslag komen beiden te overlijden. Pieter heeft een levensverzekering van €100.000. Ralf heeft geen levensverzekering.

De verzekeraar van Pieter kent een uitsluiting bij terrorismeschade. Gevolg: deze keert niet uit. Omdat de verzekeraar wel is aangesloten bij de NHT ontvangen de nabestaanden de uitkering van €100.000 via de NHT.

Omdat Ralf geen overlijdensrisicoverzekering had, kunnen zijn nabestaanden geen aanspraak maken op een uitkering van de NHT.

Voor een uitkering door het NHT geldt samengevat:
1.  Er moet een verzekering zijn;
2.  De verzekeraar sluit terrorismeschades uit;
3.  De verzekeraar is aangesloten bij het NHT.

Dit geldt ook voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen en auto’s. Medische kosten worden wel door de (verplichte) basis zorgverzekering vergoed. Bij militairen vergoedt SZVK de medische kosten.

Maximale uitkering

Wordt door terroristische aanslag het totale schadebedrag van 1 miljard (per kalenderjaar) overschreden, dan vindt een evenredige korting op de schade-uitkering plaats. Is de totale schade 2 miljard, dan krijgen de erfgenamen van Pieter geen €100.000 maar €50.000.

DFD Maatwerk verzekerd

Veel aanbieders van overlijdensrisico- en schadeverzekeringen zijn aangesloten bij de NHT. Uiteraard controleert DFD dit wanneer wij verzekeringsmaatschappijen adviseren. Ook maakt DFD maatwerk afspraken. Zo kennen onze Chubb doorlopende reis- en ongevallenverzekering GEEN uitsluiting bij terrorisme schades.

DFD-servicevergoeding

DFD uw partner

Al ruim twintig jaar zijn wij een betrouwbare partner in verzekeringen. Ook in 2017 staat DFD voor u klaar. Een hoog serviceniveau en de DFD klantbeloften staan centraal bij onze dienstverlening.

DFD klantbeloften

  • Onafhankelijk advies
  • Advies bij u thuis
  • 24/7 bereikbaar
  • Snelle schadeafwikkeling
  • Oplossing op maat
  • Financiële helderheid

DFD-servicevergoeding

Om ons serviceniveau en klantbeloften waar te maken, betaalt u aan DFD een servicevergoeding. Daarnaast ontvangen wij provisie over de door u afgesloten schadeverzekeringen. Per 1 oktober 2017 bedraagt de DFD-servicevergoeding €12,50 per maand exclusief assurantiebelasting.

Het DFD-abonnement

Kiest u voor het DFD-abonnement dan kunnen wij al uw schadeverzekeringen provisieloos maken en dus goedkoper aanbieden. Ook uw servicevergoeding vervalt volledig! Interesse of wilt u dit ook? Bel ons dan via (040) 20 73 100 en maak een afspraak. Onze adviseur zal u de voordelen van het DFD-abonnement uitleggen.