Kabinet steunt herstel woningmarkt

Tijdens Prinsjesdag is duidelijk geworden dat het kabinet het herstel van de woningmarkt steunt, door enkele belangrijke maatregelen te verlengen of permanent te maken.

Rente over restschuld woning langer aftrekbaar

De rente over de restschuld die overblijft na de verkoop van een woning wordt langer aftrekbaar. De periode wordt verlengd van tien naar vijftien jaar.

Toelichting
Bij de verkoop van een eigen woning in box 1 tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 met een verkoopprijs lager dan de eigenwoningschuld ontstaat er een restschuld. In fiscale termen: een negatief vervreemdingssaldo eigen woning volgens artikel 3.12a wet IB 2001.

De betaalde rente over deze restschuld is in box 1 nog maximaal 10 jaar na de verkoopdatum aftrekbaar zonder bijbehorende (fiscale) aflossingsverplichting. Deze termijn wordt verlengd naar maximaal 15 jaar.

Fiscale verhuisregeling structureel drie jaar

Verlenging van de termijn van de renteaftrek voor de leegstaande te koop staande voormalige of een leegstaande toekomstige eigen woning.

Toelichting
Mensen die hun oude woning niet verkocht hebben, behouden de mogelijkheid om drie jaar lang de hypotheekrente in mindering te kunnen brengen op hun inkomen. In 2015 zou de termijn worden teruggebracht van drie jaar naar twee jaar, maar dat wordt dus ongedaan gemaakt.

Dit geldt ook voor de maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning - bijvoorbeeld een woning in aanbouw - blijft ook in 2015 staan op drie jaar conform de huidige wettekst in artikel 3.111, lid 2 en 3 wet IB 2001.

De verhuisregeling valt uiteen in twee onderdelen:

  • voormalige eigen woning bestemd voor de verkoop (artikel 3.111, lid 2, wet IB 2001)
  • toekomstige eigen woning in verband met aanbouw of verbouwing (artikel 3.111, lid 3, wet IB 2001).

Bij verhuizing naar een volgende eigen woning, terwijl de vorige eigen woning nog niet is verkocht zijn er dubbele woonlasten. Volgens de fiscale voorwaarden in genoemd artikel kan de rente van beide woningen in het kalenderjaar waarin de woning leeg en te koop wordt aangeboden en de volgende drie kalenderjaren fiscaal worden afgetrokken.

Voorbeeld 1
Een woning staat vanaf 1 april 2015 leeg en te koop. Deze woning kan maximaal tot en met 31 december 2018 fiscaal als eigen woning in box 1 gelden met de bijbehorende fiscale renteaftrek.

Voorbeeld 2
Een vorige woning staat vanaf 1 april 2012 leeg en te koop. Door de oorspronkelijke plannen de duur in te korten, zou de fiscale aftrek gelden tot 31 december 2014. Nu blijft deze aftrek dus doorlopen tot 31 december 2015.

Schematisch

Vorige woning te koop ex artikel 3.111,
lid 2 wet IB in jaar:
Dubbele renteaftrek (vorige en volgende woning)
tot en met 31 december:
2011
2014
2012 2015
2013
2016
2016 2019
anders
Enz.

Herleving van de hypotheekrente na verhuur eigen woning

De regeling herleving van de hypotheekrente na verhuur van een voormalige eigen woning wordt structureel gemaakt. Deze regeling komt dus niet per 1 januari 2015 te vervallen, maar blijft ingevolge deze wijziging in de wet staan. Hierdoor blijft het in de toekomst mogelijk om de woning in de periode dat deze te koop staat te verhuren zonder toepassing van de bijleenregeling.

Verlenging lage Btw verbouwing eigen woning

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. De periode zou eindigen op 1 januari 2015. Deze periode wordt nu verlengd tot 1 juli 2015. Vanaf 1 juli 2015 wordt het Btw-tarief van 6% op arbeidskosten weer teruggebracht naar 21% in geval van renovatie of herstel van de eigen woning.

Toelichting
Het 6%-tarief op arbeidskosten geldt (alleen) voor werkzaamheden in het kader van renovatie/verbouwen en herstellen in de periode van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015 (nu verlengd tot 1 juli 2015). Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Zie voor meer informatie het 'Besluit van de staatssecretaris d.d. 28 februari 2013, nr. BLK/2013/305M' en de notitie 'Vragen en antwoorden over verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen het besluit van de staatssecretaris'

Bron: Stichting Erkend Hypotheekadviseurs

Advies bij het afsluiten van een hypotheek

Het kopen van een woning en afsluiten van de juiste hypotheek blijft ingewikkeld. Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële producten in uw leven. Als uw adviseur kunnen we u daarbij begeleiden. Dit doen we samen met De Hypotheker

Direct contact opnemen
Verplicht in te vullen velden
Bel me terug